top of page

OLFACTORYSYSTEMET, vårt Luktsystem

Med hjälp av våra sinnen får kroppens nervsystem information om vad som händer I och Utanför vår kropp. Utan våra sinnen skulle nervsystemet inte kunna styra kroppens olika funktioner på ett bra och balanserat sätt. Våra sinnesceller är Syn, Hörsel, Smak, Lukt, Känsel ( Temperatur och Balans ).

Våra luktsinnesceller, som är 10 000 gånger känsligare än smaksinnecellerna, är placerade i taket av näshålan. De är 10 miljoner till antalet och har direktkontakt med Limbiska systemet i mellanhjärnan, platsen för våra minnen, känslomässiga reaktioner och beteenden. 

Som Egenvård då Känslomässigt stöd efterfrågas kan vi alltså Lukta på eteriska oljor av hög klass. Nervimpulserna går direkt till vårt känslocentrum i hjärnan, som ger ett frisättande av neurokemikalier eller signalämnen som ger effekten avslappning, glädje, stimulation m.m.

De eteriska oljorna kan användas på många olika sätt. Ovan beskrivs hur du kan via doften och kroppens luktsystem stötta din kropp till balans. Du kan också applicera oljorna på huden uppblandat i någon växtolja som en lotion, en kräm, en massageolja. I badet. Här använder du både kroppens luktsystemet via doften som lotionen/massageoljan ger samt administrationsvägen via huden in i kroppen för att ge omvårdnad av din kropp och själ.

Texten ovan är tagen ur boken Aromaterapi för alla av Susanne Bilski Ullmark samt anteckningar och material från min 1-åriga Botaniska Aromapedagogutbildning 2018.

bottom of page